بازی گولویی

این مطلب در راستای این بازی نوشته شده.

من الان که این پا نشستم این شکلی ام:

فقط به اصرار گولوهه این یکی رو درست کردم چون اصولا قصد تغییری در قیافه ام ندارم و ازش راضیم، اما فرض کنیم یک جوری من رو مجبور کنند همه اعمال جراحی و غیر جراحی لازم رو انجام بدم که قیافه ام عوض بشه و مجبور بشم نظر هم بدمنیشخند دوست دارم این شکلی بشم.

در واقع بیشتر که فکر می کنم حتی مجبور نباشم هم بدم نمیاد مو و ابروهام این شکلی بشهاز خود راضی

/ 2 نظر / 28 بازدید
rooh

بجز مطالبت خواستم بگم عنوانه سایته قشنگی داری برای شما و خانوادی گلتون آرزوی روزای رنگی و شادی رو دارم [لبخند][گل]

پرنده گولو

ای وای من! دختره چه کرده! رژ لب رو ببین! موها رو باش! به به زن مومشکی زن اصیله